ΑΡΧΙΚΗ/HOME

for english scroll down

 

«ΣΤΕΓΗ PLUS (+)»

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας, με σκοπό στη παροχή στέγασης σε ασυνόδευτους ανηλίκους, καθώς και σε άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο (όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες κλπ.). Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες παράλληλα με τη στέγαση είναι:

  • ψυχοκοινωνική στήριξη
  • ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική στήριξη
  • υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • νομική συμβουλευτική
  • προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας για τους ανήλικους και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
  • κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια, εκπαίδευση
  • εργασιακή στήριξη στις ευάλωτες ομάδες,
  • εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επαγγελματικός προσανατολισμός για τους ασυνόδευτους ανηλίκους
  • υπηρεσίες ατομικής υγιεινής

Οι περιοχές υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αθήνα και η Πάτρα. Στην Αθήνα λειτουργεί μία (1) δομή φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα μία (1) δομή φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και για σαράντα (40) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες/ μητέρες με παιδιά), αιτούντων άσυλο.

 

«STEGI PLUS (+)»

The programme STEGI PLUS (+) refers to the operation of Accommodation Centres aiming to provide housing and services to unaccompanied minors and other vulnerable groups of asylum seekers such as single parent families and vulnerable women. The programme is funded by the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway), within the framework of SOAM programme and IOM as the fund operator, and is implemented in partnership with PRAKSIS (as Project Promoter) and the Hellenic Red Cross (as partner). It is estimated that throughout its implementation period, 150 people (vulnerable groups) in Patras and 300 unaccompanied minors in both Athens and Patras will be accommodated.

Advertisements