Επίσκεψη των παιδιών του ΣΤΕΓΗ PLUS(+) Αθήνας στο Allou Fun Park // Visit to Allou Fun Park, STEGI Plus(+) Athens

Με του μικρούς φιλοξενούμενους του ΣΤΕΓΗ PLUS(+) Αθήνας, επισκεφτήκαμε το Allou Fun Park την Πέμπτη 2 Ιουλίου.

Advertisements