Δωρεά μαθημάτων Γερμανικών // German courses Donation

Ένα από τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας ΣΤΕΓΗ PLUS (+) Πάτρας βρίσκεται σε διαδικασία οικογενειακής επανένωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ) με τον πατέρα του, ο οποίος διαμένει στην Αυστρία. Προκειμένου να καταστεί πιο ομαλή η ένταξή του στην Αυστρία, ξεκίνησε μαθήματα γερμανικών.
Ευχαριστούμε θερμά το Goethe-Zentrum Patras, Γερμανικό Ινστιτούτο που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και πλέον ο φιλοξενούμενος μας παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα από τον διευθυντή του Ινστιτούτου κ. Ziegfried Blocher, ο
οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά.
http://www.goethe.de/ins/gr/pat/elindex.htm

One of the children staying at STEGI PLUS(+) the accomodation center in Patras, is now in procedure for family reunification (under Regulation DUBLIN III) with his father, who lives in Austria. To get a smoother integration in Austria, he started German lessons.

We thank the German Institute Goethe-Zentrum Patras, who responded to our request and now he is watching tuition by the Director of the Institute Mr. Ziegfried Blocher, who offers his services voluntarily.

http://www.goethe.de/ins/gr/pat/elindex.htm

Advertisements