Δωρεά laptop από τον Όμιλο Υγεία στο ΣΤΕΓΗ PLUS(+) Αθήνας // Laptops donated by ΥΓΕΙΑ GROUP to STEGI PLUS(+) Athens

Τα laptop-δωρεά του Ομίλου Υγεία κάτω από τον ήλιο του Γιώργου Χαδούλη = Χαρούμενα Παιδιά στον Ξενώνα Ανηλίκων του προγράμματος της PRAKSIS, ΣΤΕΓΗ PLUS (+) στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ!

Advertisements