Πρώτο μάθημα Ελληνικών για τους μικρούς φιλοξενούμενους του προγράμματος ΣΤΕΓΗ PLUS (+) Πάτρας. // Fisrt time greek lesson for minors of STEGI PLUS(+) Patras

Πρώτο μάθημα Ελληνικών για τους μικρούς φιλοξενούμενους του προγράμματος ΣΤΕΓΗ PLUS (+) Πάτρας. Ευχαριστούμε πολύ την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών για την πραγματοποίηση των μαθημάτων.

10649829_824474000918969_2462490035153852892_n

Advertisements