Ενημέρωση που έκανε το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης του ΟΚΑΝΑ // Briefing by OKANA Centre for Social Intervention.

Ενημέρωση που έκανε το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης του ΟΚΑΝΑ στους φιλοξενούμενους μας σχετικά με τις εξαρτήσεις στις 30/7/2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements