ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/PROJECT

for english scroll down

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με εταιρικό σχήμα, το οποίο αποτελείται:

από τη ΜΚΟ PRAKSIS (συντονιστής φορέας εταιρικού σχήματος)

 – και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (εταίρος)

Στην Αθήνα τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας  που βρίσκεται στην οδό Σκιάθου 89 έχει αναλάβει η PRAKSIS και στην Πάτρα η PRAKSIS συντονίζει τις δράσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συντονίζει τις δράσεις για τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες άπτονται σε:

  • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγη, σίτιση, υγεία, εκπαίδευση)
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη
  • Νομική συνδρομή
  • Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική στήριξη
  • Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
  • Υπηρεσίες συνοδείας
  • Εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην αγορά εργασίας για τους ενήλικες.
  • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, εκπαίδευσης, κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας για τους ανήλικους και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΗ PLUS(+)

 

 

Through the function of these Accommodation Centres, the stakeholders will create the conditions which are vital for the protection of the unaccompanied minors from the risks they face by placing them in a stable and protected environment and with the procedure of best interest assessment of the minor as the first priority. The experience, the know-how and the data in quantitative and qualitative elements that deprive from the implementation of relevant projects for several decades has indicated that some of the most serious risks the unaccompanied minors face are those of sexual and labour exploitation and of harvesting of human organs.

PRAKSIS has been collaborating with the International Organization of Migration in order to facilitate the voluntary repatriation of unaccompanied minors as well as with legal entities and international organisations regarding family reunification in case their parents have already settled and live in a European country (Dublin II).

Moreover, focus point of the project is the inclusion of the beneficiaries in the society and that is why special emphasis has been given in relevant activities. More specifically, the services provided at the Accommodation Centres are:

·        Psychosocial support

·        Prime medical support

·        Mediation services

·        Legal councelling

·        Tutoring in Greek language and support at their homework and studies

·        Interpretation/mediation

·        Intercultural activities

·        Recreational activities

·        Cover of basic needs such as food, security, education

·        Job councelling for adults and integration in the labour market

·        Referrals of beneficiaries to placements such as Asylum Service, hospitals, social welfare state placements, where the beneficiaries are accompanied by staff.

 

The Centres are located in Athens and Patras. Athens Accommodation Centre has got a capacity for hosting 30 unaccompanied minors and Patras Accommodation Centre for 30 unaccompanied minors and 40 people (vulnerable population groups). Athens Accommodation Centre is located on 89 Skiathou Street in the heart of the city and Patras Accommodation Centre at the corner of Feraiou and Satovriandou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s