ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/CONTACT

  • Κεντρικά Γραφεία PRAKSIS  : Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, Τηλ: 210 5205200, Fax:210 5205201
  • PRAKSIS Headquarters: 57 Stournari str. & 3rd Septemvriou str., 104 32 Athens, Tel:+30 2105205200, Fax: +30 5205201

Email : info@praksis.gr  , url: www.praksis.gr

  • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Λυκαβηττού 1, Αθήνα 10672, Τηλ: 210 3605631,  210 3639538,  Fax: 210 3629842
  • Red Cross Greece  – Social Welfare Section: 1 Lycavitou str., Athens 10672, Tel:+30 2103605631, +30 2103639538, Fax: +30 2103629842

Email: swd@redcross.gr , url: www.redcross.gr

  • Κέντρο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων- ΣΤΕΓΗ PLUS (+), Αθήνα : Σκιάθου 89, τ.κ 11 255 Αθήνα, Τηλ:210 2022388
  • Accommodation Center for unaccompanied minors – STEGI PLUS(+), Athens: 89 Skiathou str., 11255 Athens, Tel: +30 2102022388
  • Κέντρο Φιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμών και ασυνόδευτων ανηλίκων ΣΤΕΓΗ PLUS (+), Σατωβριάνδου 17 και Ρήγα Φεραίου 18, τκ 26223 Πάτρα, Τηλ: 2610 277706
  • Accommodation Center for vulnerable groups and unaccompanied minors – STEGI PLUS(+), 17 Satovriandou str. & 18 Riga Fereou str., 26223 Patras, Tel: +30 2610277706
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s